اخبار :

تاریخ: 23/7/87
تیتر: كارگاه هاي آموزشي جديد
متن : دبير خانه همايش در نظر دارد علاوه بر كارگاه هايي كه قبلاً اعلام گرديده است،دو كا گاه آموزشي جديد نيز در صورت نام نويسي متقاضيان در جريان همايش برگزار نمايد. عناوين كاركاه ها:1- تبادل تجربيات موفق در زمينه جهاني شدن و بومي ماندن در مدارس مرتبط با يونسكو مدرس،سركارخانم دكتر بازرگان 2- روش شناسی تدوین الگوهای نظری به مثابه سازو کاری برای استفاده مناسب از دانش و تجربه جهانی در حل مسائل ملی مدرس،دكتر صادق زاده قمصري علاقمندان مي توانند تا تاريخ 2/8/87 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند هزينه هر كارگاه 50000ريال شماره حساب 98529535 بانک تجارت ـ شعبه شهید کلانتری کد:985ـ قابل پرداخت در تمامی شعب ـ به نام انجمن مطالعات برنامه درسی

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir