اخبار :

تاریخ: 16/6/87
تیتر: تمديد مهلت ارسال اصل مقاله
متن : دبيرخانه همايش ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه عزيزان به اين وسيله به اطلاع مي رساند كه مهلت ارسال اصل مقاله همايش "جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي؛چالش ها و فرصت ها" تا تاريخ 25/6/87 تمديد شد.لذا عزيزاني كه چكيده مقالات آنها در سايت همايش اعلام شده است مي توانند حداكثر تا تاريخ تمديد شده،نسبت به ارسال اصل مقاله خود بر اساس فرمت اعلام شده (حداكثر15 صفحهA4 ،فونتB nazanin12 )به آدرس پست الكترونيكي همايش اقدام نمايند.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir