فعالیت های همایش :

• مراسم افتتاحيه شامل سخنراني توسط سخنرانان مدعو و گزارش فعاليت هاي انجام شده منتهي به همايش
• ارائه مقاله هاي تخصصي در زمينه محورهاي همايش
• برگزاري كارگاه هاي آموزشي و تخصصي با همكاري كميسيون ملي يونسكو و سازمان آموزش و پرورش مازندران
• برگزاري نشت هاي علمي و تخصصي با حضور انديشمندان و علاقه مندان حوزه برنامه درسي
• برپايي نمايشگاه از دستاوردهاي فرهنگيان استان مازندران
• برپايي غرفه محصولات توليدي حمايت كنندگان همايش
 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir